Zapraszamy dzieci klas podstawowych
na letnie zajęcia teatralne w terminie
od 20-28 sierpnia w godzinach od 9. do 11.30