Uprzejmie informujemy, że planowane na dzień 13 października br. eliminacje w Chodzieży zostają
odwołane z powodów organizacyjnych.
Przepraszamy i zapraszamy do udziału w eliminacjach w innych ośrodkach.