Instruktor: 

Krzysztof Balasiński
krzysztofbalasinski

 

23