Urodzony 21 lutego 1960 roku w Tomaszowie Mazowieckim. W latach 1982-1987 studia w PWSSP (obecnie ASP) im. Wł. Strzemięskiego w Łodzi na Wydziale Tkaniny i Ubioru. Dyplom w roku 1987. Obecnie jako adiunkt II stopnia prowadzi pracownię malarstwa i rysunku na Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi.