Urodzony w 1940 roku w Brześciu Kujawskim, od 64-go roku związany z Piłą, gdzie od chwili przybycia aktywnie włączył się w życie kulturalne miasta, działając przede wszystkim na polu fotografii. Zakładał Pilskie Towarzystwo Fotograficzne, był pomysłodawcą i wieloletnim organizatorem Międzynarodowego Biennale Fotografii Artystycznej „Dziecko”. W pilskim Domu Kultury założył i prowadził w latach 1985-2000 Galerię „P” w której pokazywał fotografię autorów z kraju i z zagranicy. Pręgowski jest autorem kilku wystaw indywidualnych, publikował prace w licznych folderach, almanachach i albumach min. „Akt”, „Venus Polska”. W roku 2001 Wydawnictwo Kurpisz wydało jego album pt. „Ludzie i kamienie”. Jest laureatem międzynarodowych i krajowych konkursów fotograficznych.W pracy swej zajmuje się głównie fotografią czarno-białą oraz technikami szlachetnymi, jak solaryzacja i guma. Ta ostatnia stanowi główne.

 

DSC03040 DSC03041 DSC03044 DSC03046 DSC03047 DSC03051 DSC03052 DSC03059 DSC03065 DSC03074 DSC03083 DSC03086 DSC03101 DSC03102