Urodził się w 1943 roku w Ejszyszykach koło Wilna. Studia artystyczne ukończył w Gdańsku w 1969 roku w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, otrzymując syplom w pracowni prof. Krystyny Łada Studnickiej. W Koszalinie mieszka i tworzy od 1972 roku. Bierze czynny udział w życiu artystycznym środkowego Wybrzeża. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień w konkursach malarskich. „Miłość człowieka do człowieka” to maksyma, którą często sam powtarza. Organizuje i uczestniczy w bardzo wielu plenerach malarskich.