Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych, kierunek Artystyczno – Pedagogiczny, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki sztuki i wiedzy o kulturze oraz Arteterapii w Gnieźnieńskiej Wyższej
Szkole Humanistyczno – Menedżerskiej. Nauczyciel plastyki w Miejskim Gimnazjum w Chodzieży, wiedzy o kulturze w I Liceum
Ogólnokształcącym w Chodzieży i instruktor plastyki w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży. W malarstwie ulega aurze secesji, obrazami oswaja czas.

 

DSC02720 DSC02726 DSC02744 DSC02757 DSC02836 DSC02837 DSC02838 DSC02839 DSC02840 DSC02841 DSC02842 DSC02843 DSC02845 DSC02846

DSC02847 DSC02849