Urodzony w 1947 roku.
Mieszkał i pracował w Gdańsku. Był członkiem Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego. Brał udział w wystawach organizowanych prze GTF oraz w wystawach zagranicznych. Od raku 1987 mieszka w Kanadzie. Jest pracownikiem University of Saskatchewan-Division of Media and Technology. Jest autorem wystaw indywidualnych oraz publikuje swoje prace w roczniku artystycznym The Structurist