Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Kielcach – dział ceramiki. Pracowała jako modelarz w Zakładach Porcelany i Porcelitu w Chodzieży.
Następnie jako dekorator wystaw sklepowych w WPHW i PPS. Wyróżnienia w konkursach na najlepszą wystawę. Od 1995 roku pracuje jako projektant kalki ceramicznej w Zakładach Porcelany i Porcelitu w Chodzieży. Jej hobby to dekoracje stołów i układanie bukietów. W 2000 roku w Poznaniu ukończyła kurs układania bukietów i kompozycji kwiatowych.