Cztery dni z życia RC

W piątkowy wieczór, w Młodzieżowym Domu Kultury, na zaproszenie Starosty Powiatu Chodzieskiego Juliana Hermaszczuka zjawiło się wielu wyjątkowych gości. Wszyscy chcieli wyrazić swoje uznanie dla Ryszarda Cichockiego, redaktora naczelnego Naszego Tygodnika Chodzieskiego. Uroczystość miała złożony charakter, była pożegnaniem z pismem, po dekadzie prowadzenia, Ryszard Cichocki zdecydował o jego zamknięciu oraz celebrowaniem 70 urodzin.
Goście wieczoru mieli okazję obejrzeć „Cztery dni z życia RC”, krótką etiudę o życiu redakcji czasopisma. Grupa teatralna MDK – Olgierd Krzyżaniak, Dominika Kledzik, Marta Jakimcio, Oliwia Tamborska, Malwina Tomaszewska i Kasper Filut, fantastycznie wcielili się w postacie redakcyjnego świata.
Magdalena i Małgorzata, córki Ryszarda Cichockiego zaprezentowały się w kilku lirycznych balladach. Akompaniował im Adam Cichocki, wirtuoz gitary, brat Jubilata. Gospodarz uroczystości – Starosta Julian Hermaszczuk złożył gratulacje i wraz z wice Starostą Mirosławem Juraszkiem przedstawił wyjątkowe zasługi Ryszarda Cichockiego dla dokumentowania wydarzeń miasta, powiatu, gminy Chodzież.
Jerzy Kado i Henryk Szopiński – Radni Sejmiku Wiekopolskiego uhonorowali Ryszarda Cichockiego medalem za zasługi dla wielkopolski. Były wiersze, kwiaty, serdeczności, wspaniałe nastroje i tort ufundowany przez Edmunda Kaczmarka i członków Cech Rzemiosł Różnych.
Dyrektor MDK, Zofia Braciszewska, jako wyraz uznania, wdzięczności i sympatii dla rzetelności, taktu w pracy redaktora naczelnego oraz jako dobrą wróżbę na nowy, INNY pozaredakcyjny czas wręczyła Ryszardowi Cichockiemu piękny rysunek Anioła.
To był uroczy wieczór.

DSC_0006 DSC_0013 DSC_0014 DSC_0019 DSC_0015 DSC_0016 DSC_0024 DSC_0026 DSC_0027DSC_0029 DSC_0035 DSC_0038 DSC_0039DSC_0041 DSC_0043 DSC_0046 DSC_0047 DSC_0052 DSC_0054 DSC_0061 DSC_0064DSC_0020 DSC_0066 DSC_0070 DSC_0073 DSC_0076 DSC_0078 DSC_0079 DSC_0080 DSC_0082DSC_0083 DSC_0085 DSC_0086 DSC_0089 DSC_0091 DSC_0095 DSC_0104 DSC_0107 DSC_0108 DSC_0111DSC_0116 DSC_0117 DSC_0122 DSC_0123 DSC_0124 DSC_0125 DSC_0127 DSC_0128 DSC_0130DSC_0002

Dołącz do nas na Facebooku!