II KONKURS PLASTYCZNY „PEJZAŻ NASZ POLSKI”

Zapraszamy do udziału w II Konkursie Plastycznym „PEJZAŻ NASZ POLSKI”.

W pracach możecie przedstawić pejzaż w pełni tego słowa znaczeniu,
ale oprócz przyrody i architektury mogą to być również tradycje,
obrzędy związane z obchodzeniem różnych świąt.
Możecie również zilustrować podania i legendy polskie oraz stworzyć plastyczne
interpretacje innych dzieł naszej literatury i faktów historycznych.

• ORGANIZATORZY:
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY im. JANUSZA KORCZAKA W CHODZIEŻY
STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KULTURALNE SALON ARTYSTYCZNY

• CEL KONKURSU
◦ przedstawienie obrazu Polski w bardzo szerokim znaczeniu (pejzaż, ilustracje do utworów
literackich, interpretacja faktów historycznych);
◦ prezentacja twórczości dzieci i młodzieży;
◦ kształtowanie umiejętności zdrowej rywalizacji.

• WARUNKI KONKURSU
Technika dowolna oprócz stosowania materiałów mogących odkleić się od płaszczyzny
(kasza, plastelina).
Format dowolny, pod warunkiem, że najmniejszy to A4. Prosimy nie oprawiać prac
w passe partout i nie rolować.
Ocena prac nastąpi w trzech kategoriach wiekowych:
5-7 lat
8-10 lat
11-13 lat
14-16 lat
Prace konkursowe powinny posiadać przyklejoną
na odwrocie metryczkę z podpisem
rodzica lub opiekuna prawnego.

(pobierz)

Prace należy przysłać do 30 października 2019 r.
na adres: MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY
ul. Staszica 17a
64-800 CHODZIEŻ

Lista laureatów będzie opublikowana na stronie internetowej MDK
www.mdkchodziez.pl

Uroczyste podsumowanie konkursu połączone
z otwarciem wystawy i wręczeniem nagród

odbędzie się w listopadzie 2019 roku.

Dołącz do nas na Facebooku!