KONKURS PLASTYCZNY PEJZAŻ NASZ POLSKI

Z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, 

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży

zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym PEJZAŻ NASZ POLSKI.

Chcielibyśmy abyście pokazali Polskę w szerokim wymiarze.
Prace wykonane w dowolnej technice mogą przedstawiać pejzaż polski
w pełni słowa tego znaczeniu, ale oprócz przyrody i architektury możecie
pokazać również obrzędowość, tradycje związane z obchodzeniem różnych świąt.
Możecie zilustrować podania i legendy polskie oraz stworzyć plastyczne interpretacje
innych dzieł naszej literatury. Inspiracją do powstania ciekawych kompozycji mogą być również
fakty zaczerpnięte z naszej bogatej historii.
Pragniemy, aby wystawa pokonkursowa, na której pokażemy nagrodzone, najciekawsze prace,
przedstawiła Polskę w jak najszerszym zakresie, aby widz mógł się rozkoszować pięknem przyrody,
ale również przystanął z zadumą nad pędzącą husarię i uśmiechnął się na widok leśnego licha.

Warunki konkursu:
• Technika dowolna oprócz stosowania materiałów mogących odkleić się od płaszczyzny (kasza
plastelina).
• Format dowolny, pod warunkiem, że najmniejszy to A4. Prosimy nie oprawiać prac w passe
partout i nie rolować.

Ocena prac nastąpi w czterech kategoriach wiekowych:
• 5-7 lat
• 8-10 lat
• 11-13 lat
• 14-16 lat

Prace konkursowe powinny posiadać przyklejoną na odwrocie metryczkę z podpisem rodzica lub
opiekuna prawnego. (tutaj)

Prace należy przysłać do 25 października 2018r., na adres:

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY

UL. STASZICA 17 A

64-800 CHODZIEŻ

  • Lista laureatów będzie opublikowana na stronie internetowej MDK www.mdkchodziez.pl

  • Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z otwarciem wystawy i wręczeniem nagród
    odbędzie się w listopadzie 2018 roku.

Koordynator konkursu
Dorota Borucka

Dołącz do nas na Facebooku!