Małe formy graficzne i ex librisy – promocja albumu Alfreda Aszkiełowicza.

24 września w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży miała miejsce promocja albumu Alfreda Aszkiełowicza Małe formy graficzne i ex librisy. Album z reprodukcjami grafik jest pokłosiem spotkań artystów w ramach plenerów studentów łódzkiej ASP, w których aktywnie uczestniczyła i przybliżała twórczość chodzieskiego artysty prof. uczelni Małgorzata Dobrzyniecka-Kojder. Do jego powstania przyczyniły się również międzynarodowe plenery intermedialne. To właśnie prorektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi prof. uczelni Ewa Dębińska jest autorką tekstu. Piotr Dębiński jako wydawca jest również autorem zdjęć. Album powstał dzięki hojności Starostwa Powiatowego w Chodzieży, Urzędu Miasta Chodzieży, Urzędu Gminy i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży.

Dołącz do nas na Facebooku!