Podsumowanie IV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego MOJE ANIOŁY.

Uroczyste podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi
14 marca 2017 o godz. 17:00
w Młodzieżowym Domu Kultury w Chodzieży przy ulicy Staszica 17a.
Zapraszamy wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych również kwalifikacjami
do wystawy pokonkursowej oraz nauczycieli, instruktorów
pod kierunkiem których prace zostały wykonane.
Gratulujemy!
str 1 str 2
Dołącz do nas na Facebooku!