PODSUMOWANIE V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MOJE ANIOŁY”

7 lutego 2018 roku w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży
dokonano oceny prac nadesłanych na V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny MOJE ANIOŁY.
Komisja konkursowa pod przewodnictwem artysty plastyka Alfreda Aszkiełowicza oceniła formę
przedstawienia postaci, kompozycję, umiejętności operowania plamą barwną i kreską.
Prace oceniono w czterech kategoriach wiekowych: 6-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat i powyżej 15 lat.

W kategorii 6-9 lat:

I miejsce zajęła Hanna Mytyk – Gminny Ośrodek Kultury Niemce
II miejsce Kinga Cichocka – Młodzieżowy Dom Kultury Chodzież
III miejsce Wiktoria Madej – Stowarzyszenie Drukarnia Wyobraźni Zamość
Wyróżnienia otrzymali:
Zofia Buźniak – Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży Wrocław
Olga Wieczorek – Przedszkole nr 3 Chodzież
Marcel Margowski – Młodzieżowy Dom Kultury Chodzież

Wyróżnienia w formie kwalifikacji do wystawy pokonkursowej otrzymali:
Julia Lingosz – Gminny Ośrodek Kultury Niemce
Julia Biszof – Przedszkole nr 3 Chodzież
Jakub Piechowiak – Młodzieżowy Dom Kultury Chodzież
Aleksandra Cichosz – Stowarzyszenie Drukarnia Wyobraźni Zamość
Laura Smolińska – Gminny Ośrodek Kultury Niemce
Maksymilian Łukaszewicz – Młodzieżowy Dom Kultury Chodzież

W kategorii 10-12 lat:

I miejsce zajęła Ewa Burdzy – Osiedlowy Dom Kultury „Okrąglak” Zamość
II miejsce Anna Jabłońska – Stowarzyszenie Drukarnia Wyobraźni Zamość
III miejsce Judyta Kuduk – Stowarzyszenie Drukarnia Wyobraźni Zamość
Wyróżnienia otrzymały:
Maria Nowak – Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży Wrocław
Anna Rogacka – Szkoła Podstawowa nr 1 Chodzież

Kwalifikacje do wystawy pokonkursowej:
Wiktoria Gil – Stowarzyszenie Drukarnia Wyobraźni Zamość
Hanna Kawalec – Stowarzyszenie Drukarnia Wyobraźni Zamość
Julia Burda – Osiedlowy Dom Kultury Okrąglak Zamość
Paulina Dzirba – Gminny Ośrodek Kultury Niemce
Krzysztof Basiura – Ognisko Artystyczne Nysa
Maciej Kowalski – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Chodzież
Dominik Tabat – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Chodzież
Anita Heyman – Młodzieżowy Dom Kultury Chodzież
Zuzanna Wienke – Młodzieżowy Dom Kultury Chodzież
Wojciech Jęsiek – Młodzieżowy Dom Kultury Chodzież

W kategorii wiekowej 13-15 lat:

I miejsce zajęła Katarzyna Kowalińska – Młodzieżowy Dom Kultury Chodzież
II miejsce Honorata Błaszczyk – Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne Salon Artystyczny Chodzież
Wyróżnienia otrzymali:
Daria Wolińska – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
Lublin
Bartek Małecki – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych
Lublin
Julita Jańczak – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Chodzież
Natalia Redel – Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna Chodzież
Kacper Łuczak – Szkoła Podstawowa nr 1 Chodzież
Nina Bardzińska – Młodzieżowy Dom Kultury Chodzież

Kwalifikacje do wystawy pokonkursowej:
Maja Czarnoleska – Szkoła Podstawowa nr 1 Chodzież
Szymon Krokos – Szkoła Podstawowa nr 1 Chodzież
Emilia Kot – Młodzieżowy Dom Kultury Chodzież

W kategorii wiekowej powyżej 15 lat:

I miejsce zajęła Wiktoria Machowska – Zespół Szkół Rataje
II miejsce Marcin Janik – Szkoła Przysposabiająca do Pracy Katowice
Marek Lazurek – Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży Wrocław
III miejsce Kinga Kryk – Zespół Szkół Rataje
Sylwia Wróblewska – Młodzieżowy Dom Kultury Chodzież
Wyróżnienia otrzymały:
Ewa Misztal – Stowarzyszenie Drukarnia Wyobraźni Zamość
Wiktoria Troczyńska – Zespół Szkół Rataje
Weronika Łuczak – Zespół Szkół Rataje
Martyna Maćkowiak – Młodzieżowy Dom Kultury Chodzież

Kwalifikacje do wystawy pokonkursowej otrzymali:
Adam Kasza-Szkoła Przysposabiająca do Pracy Katowice
Adam Olma-Szkoła Przysposabiająca do Pracy Katowice
Robert Zieliński – Szkoła Przysposabiająca do Pracy Katowice
Roksana Nowak – Ochotniczy Hufiec Pracy Szamocin
Adam Mazur – Młodzieżowy Dom Kultury Chodzież

Wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych oraz ich Rodziców i Nauczycieli zapraszamy na
uroczyste podsumowanie Konkursu, które odbędzie się 26 lutego o godz. 18.00 (Poniedziałek)
w Młodzieżowym Domu Kultury przy ul. Staszica 17 w Chodzieży.

Serdecznie gratulujemy!
Organizatorzy

Dołącz do nas na Facebooku!