Promocja albumu ,,Alfred Aszkiełowicz – Kruki”

Wzruszający, ważny, wyjątkowy – taki był wieczór promujący album ,,Alfred Aszkiełowicz – Kruki”.
Wydawnictwo powstało z inicjatywy dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Zofii Braciszewskiej,
wydawcą zaś Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne Salon Artystyczny.
Projekt graficzny – Piotr Dębiński, redakcja i autor tekstu Ewa Wojtyniak – Dębińska.

Publikacja została sfinansowana przez Władze Powiatu Chodzieskiego, Gminę Chodzież,
Gminę Miejską Chodzież, Miejską Bibliotekę Publiczną im. Stefana Michalskiego w Chodzieży,
Bank Spółdzielczy w Chodzieży, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Chodzieży,
Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp .z o.o.,
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Chodzieży, Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży,
Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne Salon Artystyczny w Chodzieży
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim.

Jednym z powodów powstania publikacji były 85 urodziny artysty, które przypadły w listopadzie 2021 roku,
ale przede wszystkim potrzeba utrwalenia cyklu miniatur, których głównym tematem jest właśnie KRUK.
Album zawiera 85 kruków w układzie chronologicznym, począwszy od realizacji z lat 80 tych po dzień
dzisiejszy z uwzględnieniem technik plastycznych i środków wyrazu artystycznego stosowanych na przestrzeni lat. Wieczór umilił koncert wokalistek Studia Piosenki MDK Olgi Nowak i Natalii Wienke.

Dołącz do nas na Facebooku!