Przesłuchania eliminacyjne do XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Piosenki Jana Wojdaka”

Dnia 22 października 2022 roku w Młodzieżowym Domu Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży,
ul. Staszica 17a, rozpoczną się przesłuchania eliminacyjne
do XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci i Młodzieży „Piosenki Jana Wojdaka”.
Przesłuchania w poszczególnych kategoriach wiekowych rozpoczną się od 10:00
(plan godzinowy po wpłynięciu zgłoszeń).
Ustala się opłatę startową (akredytację) w kwocie 50 zł (pięćdziesiąt złotych) od każdego podmiotu wykonawczego (solista, zespół) – WPŁATA W DNIU REJESTRACJI UCZESTNIKA (DOWÓD WPŁATY I KARTA ZGŁOSZENIOWA SĄ POTWIERDZENIEM UDZIAŁU).
OPŁATA STARTOWA POBIERANA JEST DO DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU NA KONTO:
STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO – KULTURALNE „SALON ARTYSTYCZNY”
ul. Staszica 17a
64-800 Chodzież
NR KONTA:
BGŻ BNP PARIBAS
85 2030 0045 1110 0000 0422 2440
W TYTULE NALEŻY WPISAĆ:
OPŁATA STARTOWA, FESTIWAL PIOSENKI JANA WOJDAKA, ELIMINACJE W CHODZIEŻY
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
Dnia 18 października 2022 roku upływa termin składania karty zgłoszeniowej i wpłaty akredytacji !

Dołącz do nas na Facebooku!