Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Chodzieskiego

 

Powiat Chodzieski jest Partnerem projektu
pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Chodzieskiego”,
którego celem jest deinstytucjonalizacja usług społeczno- zdrowotnych
poprzez utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dorosłych
i objęcie kompleksowym wsparciem 600 osób, w tym 300 osób z zaburzeniami psychicznymi
wraz z 80 osobami z ich otoczenia.

Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży przyłącza się do promocji tego projektu.

Dołącz do nas na Facebooku!