Termomodernizacja budynków Powiatu Chodzieskiego.

Przedmiotem, a zarazem efektem rzeczowym projektu

jest termomodernizacja wraz z wykorzystaniem OZE

i wymianą oświetlania na energooszczędne 4 budynków

użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 3055 m2 w Chodzieży:

  • Powiatowego Urzędu Pracy,
  • Starostwa Powiatowego (bud. C),
  • Młodzieżowego Domu Kultury
  • Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Studzieńcu.

Zakres prac niezbędnych do wykonania na poszczególnych obiektach

został określony w audytach energetycznych i audycie oświetleniowym

i polega na termomodernizacji ścian i stropodachów budynków,

wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji CO,

czyszczeniu instalacji CO, wprowadzeniu systemu zarządzania energią

montażu paneli fotowoltaicznych, modernizacji oświetlenia

oraz wymianie pokrycia dachowego.

Prace budowlane w w/w obiektach realizowane są od 02.01.2017 roku

i zakończa się do dnia 30.12.2017 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 540 178,80 zł,

z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego wynosi 1 242 663,21zł, natomiast wkład własny powiatu to 297 515,59zł.

20170525_092847

Dołącz do nas na Facebooku!