V OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „MOJE ANIOŁY”

REGULAMIN V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „Moje Anioły”

ORGANIZATORZY:
Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży
oraz Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne SALON ARTYSTYCZNY w Chodzieży

CELE KONKURSU:
– prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży
– umożliwienie wyrażenia emocji poprzez twórczość plastyczną
– inspirowanie młodych twórców do doskonalenia swoich umiejętności plastycznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli 6 lat.
Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:
I kategoria od 6 do 9 lat
II kategoria od 10 do 12 lat
III kategoria od 13 do 15 lat
IV kategoria od 15 lat
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy przedstawiającej wizerunek anioła.
Prace mogą być wykonane na płaszczyźnie, na formacie A4 lub większe (do formatu 100×70)
w dowolnej technice plastycznej lub jako kompozycje przestrzenne – wielkość i technika dowolna.
Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę
Limit prac wykonanych pod kierunkiem jednego nauczyciela: do 15
Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty
wpisowej w wysokości 3 zł od osoby na konto:

85 2030 0045 1110 0000 0422 2440
STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO – KULTURALNE „SALON ARTYSTYCZNY”
ul. Staszica 17 a, 64-800 CHODZIEŻ
W TYTULE NALEŻY WPISAĆ:
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA – Konkurs Moje Anioły
Kopię dowodu wpłaty prosimy przedstawić z pracami.
Każda praca powinna posiadać trwale przymocowaną kartkę z informacją:
imię i nazwisko, wiek, nazwa i adres szkoły, placówki, adres e-mail
imię i nazwisko nauczyciela, wychowawcy, pod którego kierunkiem praca została wykonana.

UWAGA! W przypadku zgłoszenia indywidualnego prosimy o adres domowy autora i numer telefonu.

TERMIN:
Prace konkursowe prosimy przesłać do 2 lutego 2018 roku na adres:
Młodzieżowy Dom Kultury
Ul. Staszica 17a
64-800 Chodzież
UWAGI:
Prace uszkodzone podczas transportu, niepodpisane, zwinięte w rulon, złożone, lub nadesłane po terminie
nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie
danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych
osobowych z dn. 29.08.1997 Dz. U. nr 133 poz. 833 z późn. zm.
Informacja o wynikach i uroczystym podsumowaniu konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej
oraz na naszym funpage’u.
Laureaci otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe i wyróżnienia,
nagrodzone prace będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

Dołącz do nas na Facebooku!