VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Moje Anioły – zapraszamy do wzięcia udziału!

REGULAMIN

VI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Moje Anioły”

ORGANIZATORZY:

Młodzieżowy Dom Kultury                                            Stowarzyszenie                 

Im. Janusza Korczaka                          oraz                   Edukacyjno – Kulturalne                                                       

w Chodzieży                                                                       SALON ARTYSTYCZNY

www.mdkchodziez.com.pl                                              w Chodzieży

CELE KONKURSU:                                                                                                                                                              

 • prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży
 • umożliwienie wyrażenia emocji poprzez twórczość plastyczną                                                               
 • inspirowanie młodych twórców do doskonalenia swoich umiejętności plastycznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli 6 lat.
 • Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:

I kategoria                     od 6 do 9 lat

II kategoria                    od 10 do 12 lat

III kategoria                    od 13 do 15 lat

IV kategoria                    od 16 lat

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy

przedstawiającej wizerunek anioła. Prace mogą być wykonane

na płaszczyźnie, na formacie A4 lub większe (do formatu 100×70)

w dowolnej technice plastycznej lub jako kompozycje przestrzenne

– wielkość i technika dowolna.

 • Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę
 • Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie jest wniesienie opłaty
  wpisowej w wysokości 3 zł od osoby na konto:

85 2030 0045 1110 0000   0422 2440.
Kopię dowodu wpłaty prosimy przedstawić z pracami.

 • Prace konkursowe powinny posiadać przymocowaną na odwrocie
  lub od spodu metryczkę z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego,

  a w przypadku autora pełnoletniego z podpisem autora.
 • Wzory metryczek w załączeniu

UWAGA! W przypadku zgłoszenia indywidualnego
prosimy o adres domowy autora i numer telefonu.

TERMIN:

Prace konkursowe prosimy przesłać do 8 lutego 2019 roku na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury

Ul. Staszica 17a

64-800 Chodzież

UWAGI:

 • Prace uszkodzone podczas transportu, niepodpisane, zwinięte w rulon,
  złożone, lub nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo publikowania
  prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.

Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu
oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych.

 • Informacja o wynikach i uroczystym podsumowaniu konkursu
  będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na naszym funpage’u.
 • Laureaci otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe i wyróżnienia,
  nagrodzone prace będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

Dołącz do nas na Facebooku!