VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Moje Anioły”

VII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „Moje Anioły”     

Organizatorzy:

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Janusza Korczaka
w Chodzieży
www.mdkchodziez.pl

oraz 

Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne
SALON ARTYSTYCZNY
w Chodzieży                                    

                                                                                                                                                                

CELE KONKURSU:                                                                                                                                                              

 • prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej dzieci i młodzieży
 • umożliwienie wyrażenia emocji poprzez twórczość plastyczną                                                                
 • inspirowanie młodych twórców do doskonalenia swoich umiejętności plastycznych.

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 • Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli 6 lat.
 • Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:
  I kategoria                    od 6 do 9 lat
  II kategoria                  od 10 do 12 lat
  III kategoria                od 13 do 15 lat
  IV kategoria                 od 16 lat
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie pracy
   przedstawiającej wizerunek anioła. Prace mogą być wykonane
  na płaszczyźnie, na formacie A4 lub większe (do formatu 100×70)
  w dowolnej technice plastycznej lub jako kompozycje przestrzenne
  wielkość i technika dowolna.
 • Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę
 • Warunkiem przyjęcia prac do udziału w konkursie
  jest wniesienie opłaty 
  wpisowej w wysokości 3 zł od osoby na konto:

85 2030 0045 1110 0000   0422 2440.     

Kopię dowodu wpłaty prosimy przedstawić z pracami.

 • Prace konkursowe powinny posiadać przymocowaną na odwrocie
  lub od spodu metryczkę z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego,

  a w przypadku autora pełnoletniego z podpisem autora.
 • Wzory metryczek w załączeniu.

UWAGA! W przypadku zgłoszenia indywidualnego prosimy o adres domowy autora i numer telefonu. 

TERMIN:

Prace konkursowe prosimy przesłać do 12 lutego 2020 roku na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury

Ul. Staszica 17a

64-800 Chodzież

UWAGI:

 • Prace uszkodzone podczas transportu, niepodpisane,
  zwinięte w rulon, złożone, lub nadesłane po terminie
  nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo publikowania prac konkursowych
  bez wypłacania honorariów autorskich. 

Przesłane prace przechodzą na własność organizatora.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu
oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu,
dla potrzeb promocyjnych.

 • Informacja o wynikach i uroczystym podsumowaniu konkursu
  będzie umieszczona na stronie internetowej oraz na naszym funpage’u.
 • Laureaci otrzymają dyplomy, nagrody rzeczowe i wyróżnienia,
  nagrodzone prace będą wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

Zapraszamy!

Dołącz do nas na Facebooku!