Warsztaty plastyczne – lato w MDK!

Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży

zaprasza uzdolnioną plastycznie młodzież

(gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne)

do udziału w warsztatach plastycznych

prowadzonych przez panią Dorotę Borucką

16 – 30 sierpnia 2017,

spotkania o godz. 10.00

przy ul. Staszica 17a.

Serdecznie zapraszamy!

Dołącz do nas na Facebooku!