XXIII FESTIWAL ŚPIEWAJĄCYCH PRZEDSZKOLAKÓW

XXIII FESTIWAL ŚPIEWAJĄCYCH PRZEDSZKOLAKÓW – REGULAMIN

I CEL IMPREZY

1. Popularyzacja śpiewania piosenek i kierunkowanie właściwego doboru repertuaru.

2. Doskonalenie warsztatu muzycznego i interpretacyjnego na bazie prezentowanego repertuaru.

3. Wymiana poglądów i doświadczeń w zakresie upowszechniania śpiewu wśród dzieci.

4. Promowanie dziecięcej twórczości artystycznej.

II UCZESTNICY

Soliści – w jednej kategorii wiekowej (dzieci w wieku przedszkolnym,
w tym uczęszczające do zerówki)

III TERMIN I MIEJSCE

1.Eliminacje dla dzieci z Chodzieży i Gminy Chodzież –

17 marca 2020 r.godz.16.00 – Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Staszica 17a.

2. Kandydaci z gmin: Budzyń, Margonin i Szamocin nadsyłają płyty CD
z
nagraniem wykonywanej przez siebie piosenki w terminie do dnia
16 marca 2020 r. albo kwalifikowani są na podstawie eliminacji gminnych.

3. Opiekunowie kandydatów spoza powiatu chodzieskiego nadsyłają płyty CD
z nagraniem wykonywanej przez kandydata piosenki w terminie do dnia 16 marca
2020 r.

4 . Koncert finałowy – 31 marca 2020 r. , godz. 11.00 Chodzieski Dom Kultury,
ul Strzelecka.

IV BIURO ORGANIZACYJNE

Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza Korczaka w Chodzieży

ul. Staszica 17a, 64-800 Chodzież, tel. (067) 28 29 433

V GŁÓWNE ZASADY UCZESTNICTWA

1. Każdy wykonawca prezentuje jeden utwór z repertuaru dziecięcego.

2. Czas trwania utworu nie może przekroczyć 4 minut.

3. Utwór musi być wykonany w języku polskim.

4. Uczestnicy korzystający z półplaybacku zobowiązani się
do przygotowania nagrań wg podanych wymogów:

a) płyta CD musi być opisana: wykonawca, tytuł piosenki

b) nagranie podkładu dobrej jakości

5. Uczestnicy eliminacji przesyłają na adres Biura Organizacyjnego Festiwalu
wypełnione zgłoszenia (wg załączonego wzoru) do dnia 12 marca 2020 r.

6. Piosenka zaproponowana w karcie zgłoszenia traktowana będzie jako
ostateczna propozycja repertuarowa do prezentacji w Festiwalu,

7. Podczas eliminacji przeprowadzonych „na żywo” Komisje Artystyczne Festiwalu
dokonają ostatecznej nominacji uczestników do Finału.

8. Nominacja do Koncertu Finałowego wykonawców spoza powiatu chodzieskiego
odbywać się będzie na podstawie przesłuchań nagrań na płycie CD

9. Nominacja do koncertu finałowego wykonawców z gmin: Budzyń, Szamocin
i Margonin odbywać się będzie na podstawie przesłuchań nagrań na płycie CD
albo po eliminacjach gminnych.

10. O kwalifikacji do koncertu finałowego zainteresowani uczestnicy zostaną
powiadomieni do dnia 20 marca 2020 roku.

VI OCENA I NAGRODY

1. Jury w swojej ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
dobór repertuaru, wykonanie, ogólny wyraz artystyczny.

2. Jury kwalifikuje wykonawców do koncerty finałowego.

3. Uczestnicy Festiwalu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

VII PRZEPISY OGÓLNE

1. Soliści podczas festiwalu muszą przebywać pod opieką rodziców,
lub nauczycieli.

2. Sprawy nie ujęte w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

3. Nie spełnienie warunków Regulaminu eliminuje uczestnika z Festiwalu

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA (pobierz)
KLAUZULA – WYKORZYSTANIE WIZERUNKU (pobierz)

Dołącz do nas na Facebooku!