MIĘDZYNARODOWY INTERMEDIALNY PLENER SYPNIEWO 2016 Z NATURY WZIĘTE

Międzynarodowy Intermedialny Plener Sypniewo 2016
Z NATURY WZIĘTE

W dniach od 2 do 9 września odbył się MIĘDZYNARODOWY INTERMEDIALNY PLENER SYPNIEWO 2016 pod nazwą Z NATURY WZIĘTE . Tego rodzaju imprezy artystyczne stały się już tradycją w kalendarzu imprez organizowanych przez Młodzieżowy Dom Kultury w Chodzieży . Współorganizatorami byli Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne SALON ARTYSTYCZNY w Chodzieży i Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzelińskiego w Łodzi. Wprawdzie Plener toczył się w Sypniewie, ale artyści uczestniczyli w życiu MDK. 3 września otwarto wystawę inaugurującą Plener, na której artyści zaprezentowali swoje kompozycje będące pewnego rodzaju wizytówką ich twórczości , a 6 września Ernest Zawada wygłosił w MDK dwa wykłady dla młodzieży licealnej, których tematem była sztuka współczesna i przybliżenie jej niekiedy trudnego odbioru . 8 września w Hotelu Sypniewo podsumowano Plener. Zaprezentowano instalację autorstwa Ernesta Zawady oraz multimedialną prezentację Zdenka Kindl’a , której podstawą podobnie jak w instalacji była natura – w tym przypadku obraz i dźwięk. Blisko natury goście i gospodarze byli także podczas spotkania z Natalią i Konradem Rogińskimi, którzy zorganizowali mini warsztaty gry na bębnach – instrumentach jakże etnicznych i oczywiście naturalnych. W niedalekiej przyszłości uczestnicy Pleneru zaprezentują w MDK wszystkie swoje kompozycje, których inspiracją stała się natura m in. Sypniewa. W MIĘDZYNARODOWYM INTERMEDIALNYM PLENERZE brali udział: Daphne Barrett Rossi , Maciej Bohdanowicz , Małgorzata Dobrzynicka- Kojder ,Magdalena Kacperska , Marcela Kindl Steffanowa , Silvio Pozzati , Ewa Wojtyniak- Dębińska , Ernest Zawada , Oskar Gorzkiewicz , Zdenek Kindl . Młodzieżowy Dom Kultury serdecznie dziękuje wszystkim , którzy przyczynili się do realizacji tej złożonej międzynarodowej imprezy , a są to Jenox Akumulatory Sp. z.o.o – Chodzież, Hotel Sypniewo, Miejski Zakład Komunikacji -Chodzież , Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego –Chodzież , Kepka Group Manufaktura Chodzieska , Miejska Energetyka Cieplna Sp. z.o.o – Chodzież , Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o – Chodzież .

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Dołącz do nas na Facebooku!