Aleksander Żakowicz

 

Urodzony w 1948r. Profesor mianowany, dr hab. inż. Związany z Instytutem Plastyki Akademii Częstochowskiej. Studia na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Chemii o specjalności – fototechnika, ukończone w 1970r. Doktorat z nauk chemicznych, obroniony na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, w 1980r. Habilitacj – przewód artystyczny II stopnia z dziedziny sztuki filmowej, dyscyplina – realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej w Łodzi, w 1997r. Członek Stowarzyszenia Historyków Fotografii, członek założyciel Naukowego Stowarzyszenia Fotografii. Wyróżniony medalami: „150 lat fotografii”, ZPAF, Warszawa, 1989; „40 lat Częstochowskiego Towarzystwa Fotograficznego”, Częstochowa, 1988; „Artyści Czestochowy XX wieku”, Częstochowa, 2000.
Autor kilkudziesięciu artykułów w czasopismach i referatów na sympozjach naukowych, autor i współautor siedmiu książek z historii fotografii, bibliografii fotografii polskiej oraz wydawnictw o technikach specjalnych w fotografii artystycznej.

Dołącz do nas na Facebooku!