Andrzej Kałucki

 

Urodził się 12 maja 1957 roku w Krapkowicach (woj. opolskie). W latach 1972-77 uczęszczał do Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu. W ramach praktyk w PLSP miał dwuletni kontrakt z Pracownią Witraży p. Jakuba Cubera z Głogówka. Ten sta? pozwoli? mu na realizacją pierwszego artystycznego dyplomu z zakresu witrażownictwa.
Studia artystyczne rozpoczął w 1978 roku w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (Instytut Pedagogiczno – Artystyczny). Od 1980 roku studia kontynuował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach studiów przez dwa lata brał udział w zajęciach Pracowni Witraży prowadzonej przez p. Konstantego Wyskowskiego.
Studia na Wydziale Sztuk Pięknych uskoczył w 1985 roku. Otrzyma? dyplom magistra sztuki z wyróżnieniem, z zakresu grafiki w pracowni wypukłodruku u prof. Ryszarda Krzywki. W tym roku równie? wygra? konkurs na stanowisko asystenta – statysty w Pracowni Witraży. W roku akademickim 1985/86 otrzyma? jednoroczne stypendium Ministra Kultury i Sztuki.
Od 1985 roku pracuje jako asystent w Pracowni Witrażowniczej Wydziału Sztuk Pięknych UMK.
W roku 1997 pierwszy w Polsce obroni? przewód kwalifikacyjny na adiunkta I stopnia z zakresu witrażownictwa na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu.

Wystawy indywidualne:
„Witraż kreacyjny” – Muzeum Archidiecezjalne, Katowice, luty/marzec 2004 r.
„Witraż, światło, obraz” – Muzeum Diecezjalne, Pelplin, maj/kwiecie? 2004 r.
Wystawa indywidualna – I Międzynarodowa Wystawa Sztuki Sakralnej – Gdańsk, październik 2004 r.
„Obiekt, szkło, światło” – Galeria „Forum” Wydziału Sztuk Pięknych UMK, Toru?, kwiecie?/maj 2006 r.
Wystawa indywidualna – Galeria Sztuki Współczesnej, Włocławek, styczeń/luty 2007

Wystawy zbiorowe:
„A la vecherche de la lumiere”-W poszukiwaniu światła – Pary?, październik/listopad 2004 r. Wystawa zorg. w ramach Dni Kultury Polskiej w Paryżu.
„Witraż w Toruniu. Dawny i dzisiejszy.”, Kolonia, wrzesień/listopad 2005 r.
„60 lat Kształcenia artystycznego w zakresie malarstwa na WSzP UMK w Toruniu” – artyści malarze-pedagodzy Zakładu Malarstwa, Muzeum Okręgowe, Toru?, maj/czerwiec 2006 r.
„60 lat Kształcenia artystycznego w zakresie malarstwa na WSzP UMK w Toruniu” – artyści malarze-pedagodzy Zakładu Malarstwa, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Ciechanów, grudzie? 2006 r. – marzec 2007 r.

Wyróżnienia:
Wyróżnienie za działalność artystyczną, 2005 r.

 

Dołącz do nas na Facebooku!