Emmi Kunen

 

Urodziłam się w Recklinghausen w roku 1924. Z wykształcenia jestem handlowcem i w swoim zawodzie pracowałam do roku 1952. Wiedzę i umiejętności w zakresie sztuki tkaniny zdobyłam jako samouk.
Zainteresowanie Tkaniną na różnego rodzaju zajęciach i kursach organizowanych przez instytucje zajmujące się profesjonalnie tą dyscypliną. Zależało mi przede wszytkim na pogłębieniu znajomości warsztatowych. Zajęcia z kompozycji nie satysfakcjonowały mnie, gdzyż nie odpowiadały moim wyobrażeniom i według mnie, były zbyt mało nowatorskie. Szybko wyzwoliłam sie z rygorów stworzonych podczas zajęć i poszukiwałam samodzielnie rozwiązań, którym od roku 1983 nadałam formę geometryczną. Obecnie realizuję tkaniny w sposób znany od tysięcy lat, tyle że posługuję się nowoczesnymi włóknami i surowcami wykorzystywanymi przez przemysł foliami, metalami i sztucznymi włóknami. Moim celem jest tworzenie kompozycji, które widzowi przekazują nie tylko określoną estetykę i treść, lecz także przybliżającą postęp czasu i technologii.

 

1

2

emmi kunnen

Dołącz do nas na Facebooku!