Paweł Żak

 

strona domowa: http://www.pawel_zak.art.pl

Urodzony w 1965 w Józefowie koło Warszawy. Studia na Wydziale Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1990-93 na Wyższym Studium Fotografii ZPAF w Warszawie, a następnie na uzupełniających studiach magisterskich na Wydziale Komunikacji Multimedialnej w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, które zakończył dyplomem w 2002 roku. W 1996 roku otrzymał I nagrodę na KONFRONTACJACH FOTOGRAFICZNYCH w Gorzowie Wielkopolskim. Członek ZPAF od 1995.

Na początku lat 90. był asystentem Andrzeja Zygmuntowicza, u którego uczył się fotografii reklamowej. Jego samodzielna twórczość artystyczna zaczęła kształtować się w II połowie lat 90. Cykl OPOWIEŚCI został nagrodzony Prix Broncolor de la lumiere na EUROPEJSKIM KONKURSIE FOTOGRAFII w Vevey. Od tego momentu rozpoczęła się jego błyskotliwa kariera. Indywidualne wystawy jego prac miały miejsce zarówno w Polsce, jak i za granicą w takich ośrodkach, jak: Mała Galeria ZPAF-CSW, Galeria „pf” w Poznaniu, Galeria FF w Łodzi, Galeria Image w Aarus, Dania (1999), galeria WM w Amsterdamie (2000). Brał także udział w najważniejszych wystawach zbiorowych w Polsce: WOKÓŁ DEKADY. FOTOGRAFIA POLSKA LAT 90. (Łódź, Wrocław, Katowice, Bielsko-Biała, 2002-2003) oraz DOTKNIĘCIE REALNOŚCI (BWA Wrocław, 2002).

Pierwszy cykl fotografii DOM I OGRÓD (1993-94) poświęcony był własnemu domowi i ogrodowi, w którym dostrzec można ślady działania człowieka. Intymność i nastrój, zainteresowanie własnym zarówno realnym, jak i wyimaginowanym światem przywodzą na myśl twórczość jednego z najważniejszych fotografów czeskich XX wieku – Josefa Sudka. W następnym cyklu OPOWIEŚĆ Żak przedstawił własną historię o życiu, sztuce i oczywiście o fotografii, w przypadku których trudno mówić w jednoznacznych kategoriach – określić, gdzie zaczyna się historia a gdzie imaginacja. Stworzył bardzo intymny a jednocześnie charakterystyczny nastrój, operując pozafotograficznymi środkami wypowiedzi, jak drapanie negatywu i specjalne tonowanie. W pewnym zakresie niektóre fotografie z tego cyklu przypominają sposób aranżowania, jaki stosował od początku lat 90. Grzegorz Przyborek, inne zdjęcia odwoływały się do historii fotografii, a nawet sztuki najnowszej (np. do słynnej PIRAMIDY ZWIERZĄT Katarzyny Kozyry), będąc nie tyle pastiszem, co realizacją ukazującą autentyczny i humanistyczny aspekt, w jaki wierzy Żak.

Obok tego cyklu fotografował „umierające” kwiaty, które odwołując się do XVII-wiecznej tradycji vanitas jednocześnie w zadziwiająco interesujący sposób nawiązywały do wczesnej fazy historii fotografii z lat 40.-60. XIX wieku. Fotografowano wówczas stosując długi czas naświetlania, co często kończyło się nieostrymi rejestracjami a także eksperymentowano z różnymi technikami (np. kalotypia). W mniejszym stopniu Żak odwołuje się do fotografii z kręgu „Nowej Rzeczowości” (Karl Blossfeldt), ponieważ posługiwał się fragmentarycznie ukazanym zbliżeniem detalu rośliny. Tę zapomnianą pasję preparowania unikatowego zdjęcia podjął z niewątpliwym sukcesem Żak. W martwych naturach, popularnych nie tylko w latach 90., artyści często akcentują motyw śmierci. W 2004 pokazał nowe prace oparte na autoportretach i portretach na wystawie BLISKI ZNAJOMY (Mała Galeria ZPAF-CSW), przedstawiając prace o bardziej egzystencjalnym i osobistym charakterze. W wydaniu Żaka mamy do czynienia z bardzo ciekawą koncepcją piktorializmu, która sprowadza fotografię do unikatowych realizacji, traktowanych na podobnej zasadzie jak grafika.

 

Nasze strony wykorzystują pliki cookies (ciasteczka).
Warunku użytkownia
Cookies
AKCEPTUJĘ
Dołącz do nas na Facebooku!